Praktyka Chenreziga

każdy wtorek, godz. 19.00

WIZYTA SANGTERA RINPOCZE

08 do 10 lipca 2013

Sangter Tulku Rinpocze (Sangtrul Rinpocze) urodził się w 1977 roku w Sikkimie. W młodości został rozpoznany jako inkarnacja wybitnego praktykującego, opata niewielkiego klasztoru Dorling (skrót od Dordże Lingpa) z tradycji Njingmapy w Sikkimie. Intensywnie studiował pod kierunkiem największych współczesnych lamów Njingmapy. Przez osiem lat studiował w sziedra Njingmapy w Sikkimie, a przez dalsze dwa lata ćwiczył się w debatach w wielkiej sziedrze Penora Rinpoczego na południu Indii.
Kiedy miał blisko dwadzieścia lat, prowadzący go nauczyciel, wielki mistrz Ciatral Rinpocze, powiedział, że Sangter Tulku przyniesie większy pożytek czującym istotom, jeśli w tym życiu poświęci się praktyce Kagju i zostanie uczniem czcigodnego Tengi Rinpoczego. Od ponad dziesięciu lat Sangter Tulku mieszkał więc w klasztorze Bencien w Katmandu, intensywnie studiując nauki Kagju. Po otrzymaniu stosownych inicjacji i ustnych przekazów zarówno od Tengi Rinpoczego, jak i od Jego Eminencji Sangje Njenpy Rinpoczego, pomyślnie ukończył w Parpingu trzyletnie odosobnienie medytacyjne w ośrodku trzyletnich odosobnień klasztoru Bencien.

Obecnie Rinpoche jest koordynatorem projektu Buddha Park w Sikkimie, jako ceniony nauczyciel prowadzi uczniów w ośrodkach Benchen Karma Kamtzang na całym świecie.

Dorje Lingpa (ur. 1346, zm. 1405), był trzecim z pięciu Królów Tertonów

Uznawany za emanację tłumacza Wajroczany, urodził się w Tranang Entsa, w Centralnym Tybecie. W wieku trzynastu lat, miał siedem duchowych wizji Guru Rinpocze. Swoją pierwszą termę, odnalazł za posągiem Tary w świątyni Tradruk. Gdy miał piętnaście lat, w jaskini Okar, po tym jak Guru Rinpocze udzielił mu inicjacji, odkrył wiele term. Łącznie, odnalazł 43 termy i wielokrotnie poznał Padmasabhavę, Jeszie Tsogyal, Wajroczanę i innych mistrzów.

Jedne z jego najbardziej znanych term, dotyczą Dzogczen i Awalokiteśwary. W ciągu swojego życia, odkrył także obrazy i święte substancje, skarby Bon, a także teksty medycyny oraz astrologii.

Najbardziej jest znany pod imieniem Dorje Lingpa, ale bywa także określany jako Pema Lingpa, Kunkyong Lingpa, Yungdrung Lingpa oraz Jampel Chokyi Shenyen.

Legenda głosi, że po śmierci, jego ciało przez trzy lata nie podlegało rozkładowi. W trakcie tego czasu, przynosiło dalej pożytek istotom, poprzez mówienie i recytowanie czterowersowej dedykacji zasługi. Podczas samego palenia ciała, z ognia wydobyło się zaś wiele świętych obrazków i relikwii.

Jego linia przekazu przetrwała do dzisiaj, a niektóre jego nauki pozostały w bliskiej linii dzięki Dziamjangowi Khyentse Wangpo.