Praktyka Chenreziga

każdy wtorek, godz. 19.00

WIZYTA SANGTERA RINPOCZE

08 do 10 lipca 2013

Gdy dziewiąty Sangje Njenpa Rinpocze zmarł w Sikkimie w wieku sześćdziesięciu sześciu lat, Jego Świątobliwość XVI Karmapa, Rangdziung Rikpi Dordże, swym wolnym od zasłon okiem mądrości zobaczył wszystkie szczegóły następnej inkarnacji tego mistrza. Opisał miejsce i rok jego urodzenia, jak również imiona rodziców. Zgodnie z tą przepowiednią obecny Sangje Njenpa Rinpocze narodził się w 1964 roku jako syn Pema Khandro i Sangje Jeszie - który sam był wielkim medytującym - w pobliżu Świątyni Guru w Paro Taktsang (Tygrysie Gniazdo) w Bhutanie.

Jego Świątobliwość Karmapa zaprosił młodego Sangje Njenpę do Rumteku, intronizował go i nadał mu imię Karma Palden Rangdziung Trinle Kynkhjab Tengpe Gjaltsen Palzangpo.

Od dziecka Njenpa Rinpocze z wielką pilnością uczył się u różnych nauczycieli i osiągnął mistrzostwo w studiowaniu zarówno tradycyjnych sztuk, jak i wiedzy buddyjskiej. Od Jego Świątobliwości Karmapy Rikpi Dordże otrzymał pierwszy stopień ślubowań mnisich (getsyl), ślubowania bodhisattwy i niezliczone inicjacje do jidamów najwyższych tantr. W szczególności Jego Świątobliwość przekazał mu wyjaśnienia do tekstów opisujących mahamudrę, takich jak: "Księżycowe promienie", "Usuwanie ciemności niewiedzy", "Wskazanie palcem dharmakai" itd., dzięki czemu Njenpa Rinpocze został bezpośrednio wprowadzony w rozpoznanie ostatecznej rzeczywistości.

Potem Sangje Njenpa Rinpocze podjął naukę na uniwersytecie klasztornym w Rumteku, siedzibie Karmapy, i w roku 1991 ukończył trwające dziewięć lat studia buddyjskiej filozofii.

Tę krótką biografię Sangje Njenpy Rinpoczego napisał Tenga Rinpocze z nadzieją, że przyniesie to wielki pożytek wszystkim tym, którzy czują związek z Njenpą Rinpoczem i mają do niego zaufanie.

Od czasu ukończenia studiów Sangje Njenpa Rinpocze najwięcej czasu spędza w Rumteku i w klasztorze Tengi Rinpoczego. Obecnie jest głównym profesorem w Uniwersytecie Nalanda w Rumteku.

Jako główny tulku klasztoru Bencien w Tybecie, Njenpa Rinpocze był zawsze w poprzednich inkarnacjach guru Tengi Rinpoczego i sprawował pieczę nad klasztorem. Również w obecnej inkarnacji przejmie on od Tengi Rinpoczego opiekę nad klasztorem Bencien, a także nad wszystkimi uczniami Rinpoczego, w tym również nad naszym Związkiem Karma Kamtzang w Polsce i nad Centrum w Grabniku.