Praktyka Chenreziga

każdy wtorek, godz. 19.00

WIZYTA SANGTERA RINPOCZE

08 do 10 lipca 2013

PRAKTYKA BUDDYJSKA

 

Opanowanie umysłu osiąga się przez praktykowanie medytacji, dzięki której uczymy się nie pozostawać pod zaślepiającym wpływem destrukcyjnych stanów umysłu, takich jak: gniew, zazdrość, pycha, żądza, otępienie lub rozproszenie.

 

Głębsze zrozumienie płynie ze studiowania Nauk, rozważania ich oraz z doświadczenia medytacyjnego. Dzięki pilności we wszystkich tych aspektach praktyki, stopniowo zanikają negatywne skłonności, splamienia i zaciemnienia umysłu. Pozwala to przejawić się naturalnym, wrodzonym cechom, zwanym właściwościami Buddy - dochodzi się do Przebudzenia.

                                                                      Lama Rinczen

Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang gromadzi wokół siebie ludzi praktykujących buddyzm tybetański według tradycji szkoły Karma Kamtsang, znanej też pod równorzędną nazwą Karma Kagju.
Szkoła Kagju to jedna z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Różnice pomiędzy szkołami wynikają z uwarunkowań historycznych i dotyczą jedynie zewnętrznych aspektów praktyki duchowej, takich jak używanie różnych tekstów do recytacji czy też kładzenie większego nacisku na te czy inne aspekty praktyki buddyjskiej. Nie ma natomiast istotnych różnic co do samej esencji nauk ani co do podstaw filozoficznych tych szkół.